جوانمردی: هنوز از پاراتیراندازی خداحافظی نکرده ام

به گزارش فرم نو، قهرمان پارالمپیک توکیو در پاراتیراندازی اظهار داشت: هنوز برنامه خاصی برای حضور در پارالمپیک پاریس ندارم و به صورت رسمی هم خداحافظی نکرده ام و طی چند روز آینده وضعیتم برای حضور در پارالمپیک مشخص می شود.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، ساره جوانمردی در مراسم برترین های فرهنگی بازی های پاراآسیایی هانگژو چین اظهار نمود: خوشحالم که کمیته ملی پارالمپیک با برگزاری چنین مراسمی به وعده خود عمل کرد و این صورت گرفت.

وی اظهار داشت: برگزاری چنین مراسمی پیش زمینه ای است برای بازی های پارالمپیک پاریس تا ورزشکاران دیگر هم همت کنند تا از نظر فرهنگی فعال شوند و جزئی از برگزیدگان برای مراسم بعدی باشند.

جوانمردی در رابطه با حضورش در بازی های پارالمپیک پاریس اظهار داشت: هنوز در این حوزه نمی خواهم صحبتی داشته باشم، البته مشخص خواهد شد.

وی در انتها اظهار نمود: اگر ماندگار باشم امیدوارم بتوانم برای کشورم باردیگر افتخارآفرینی کنم و در غیر این صورت دعاگوی سایر ورزشکاران اعزامی خواهم بود.

منبع: