سلطانپور: سرپرست فدراسیونها حق شرکت در انتخابات را ندارند

به گزارش فرم نو، سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد اظهار داشت: در احکام وزیر ورزش و جوانان برای سرپرست فدراسیون ها قید شده که آنها حق شرکت در انتخابات را ندارند و تنها مسوول برگزاری انتخابات هستند.
علی سلطانپور در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: احکامی که آقای کیومرث هاشمی برای سرپرست فدراسیون ها صادر کردند در آن اشاره شده که سرپرست فدراسیون حق شرکت در انتخابات را ندارد و تنها مسئولیت برگزاری انتخابات را دارد. در احکام صادر به این مساله تاکید شده که سرپرست به جهت رعایت عدالت تنها بحث برگزاری مجمع را دارد و امکان شرکت در انتخابات را ندارد.
وی اظهار داشت: البته در اساسنامه فدراسیون ها چنین موضوعی قید نشده که سرپرست حق شرکت در انتخابات را ندارد اما وزیر ورزش باتوجه به نگاهی که نسبت به این مساله دارد در احکام صادر شده قید کردند که سرپرست تنها وظیفه برگزاری انتخابات را دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت نام جدیدی از کاندیداها صورت خواهد گرفت یا با همان کاندیداهای قبلی انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد برگزار می شود، اضافه کرد: دراین زمینه تابع وزارت ورزش و جوانان هستیم و در این خصوص منتظریم تا ببینیم رویکرد وزارت ورزش و جوانان به چه شکلی خواهد بود.
سلطانپور افزود: تلاش بر این است که با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم نماییم تا زودتر وضعیت فدراسیون بولینگ و بیلیارد از نظر ریاست تعیین تکلیف شود.
سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد در آخر اضافه کرد: مجمع انتخابات این فدراسیون چند بار به دلیلهای مختلفی به تعویق افتاد و قرار بر این بود دراین زمینه مکاتباتی بوسیله وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با فدراسیون جهانی صورت بگیرد که هاشم اسکندری نیز همکاری لازم را داشتند، امیدوار هستم زودتر بحث انتخابات این فدراسیون به عاقبت برسد.

منبع: