مهدی مبینی سرپرست فدراسیون دوومیدانی شد

به گزارش فرم نو، وزیر ورزش و جوانان طی حکمی مهدی مبینی را بعنوان سرپرست فدراسیون دوومیدانی منصوب نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، کیومرث هاشمی در این حکم، برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس و سایر اعضای هیأت رئیسه فدراسیون در اسرع وقت را مورد تاکید قرارداد.
در حکم کیومرث هاشمی به مبینی آمده است:
جناب آقای مهدی مبینی
با استعانت از خداوند متعال و با توجه به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی بعنوان «سرپرست فدراسیون دوومیدانی» منصوب می شوید.
انتظار می رود، ضمن رعایت اصل بی طرفی، عدالت محوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات بعنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رئیس و سایر اعضا هیأت رئیسه فدراسیون اقدام نمائید.
توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.
از جمله سوابق مدیریتی مهدی مبینی میتوان به مدیرکلی دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان اشاره نمود.

منبع: