مهر در گزارشی بررسی كرد؛ روال قانونی برای تعیین رییس جدید بوکس

فرم نو: وزارت ورزش با لحاظ کردن المپیکی بودن رشته بوکس و حساسیت بیشتر نهادهای بین المللی نسبت به این رشته باید تمام مراحل برای تعیین رییس جدید را طبق اساسنامه دنبال کند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، پناهنده شدن حسین ثوری در اسپانیا عملاً فدراسیون بوکس را جزو لیست فدراسیون های واجب الانتخابات قرار داده در حالی که بیش از سه سال از دوره قانونی ریاست این فدراسیون باقی مانده است.
ثوری که نخستین پناهنده در بین رؤسا و مسئولان ورزش کشور به حساب می آید، پنجم دی ماه سال ۱۳۹۶ با کسب رأی اعتماد از مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس، به سه دهه ریاست احمد ناطق نوری در این فدراسیون تمام کرد. ثوری دی ماه سال قبل هم در مجمعی پرحاشیه و در رقابت با روح الله حسینی برای دومین دوره متوالی متصدی بوکس کشور شد اما هنوز این دوره ریاستش به یک سال نرسیده که نامش کنار دیگر پناهندگان ورزشی قرار گرفته است.
در هر صورت وزارت ورزش از همین امروز باید برای رسیدگی به وضعیت فدارسیون بوکس و تعیین ریاست بوکس اقدام نماید آنهم با لحاظ کردن این که بوکس یک رشته المپیکی است و هرگونه اقدام مغایر با قانون و اساسنامه می تواند پای نهادهای بین المللی را به میان آورده و بحث تعلیق را بازهم جدی کند.
طبق اساسنامه فدراسیون های ورزشی و بمنظور پیگیری کارهای فدراسیون، نایب رییس متصدی امور شود. در ماده ۲۴ این اساسنامه آمده است: در صورت غیبت رئیس، نایب رییس اول و دوم فدارسیون به ترتیب عهده دار امور جاری فدراسیون خواهند بود.
این اولین گامی است که در ارتباط با فدراسیون بوکس باید برداشته شود. در گام دوم که اهمیت زیادی هم دارد، مجمع فدراسیون باید تشکیل گردد تا در مورد عزل رییس تصمیم گیری شود چونکه طبق ماده ۱۳، مجمع عمومی عالی ترین رکن تصمیم گیری در فدراسیون شناخته می شود از طرفی مطابق با ماده ۱۴ و بند اول این ماده، انتخاب، «عزل» یا پذیرش استعفای رییس و دیگر اعضای هیأت رئیسه بر عهده مجمع است.
برای تشکیل مجمع که بصورت فوق العاده خواهد بود باید موارد قانونی مورد توجه قرار بگیرد؛ اول این که شرایط برگزاری مجمع مطابق ماده ۱۷ اساسنامه برقرار شود. در این ماده تاکید شده که مجمع فوق العاده با درخواست رییس فدراسیون، رییس مجمع یا درخواست کتبی دو سوم اعضای هیأت رئیسه یا یک سوم اعضای مجمع باید صورت گیرد.
دیگر این که طبق بند ۳ از ماده ۱۵ (حد نصاب و تصمیمات مجمع) رأی گیری برای انتخاب یا «عزل» رییس باید کتبی صورت گیرد. البته در بند ۴ همین ماده تاکید شده برای عزل رئیس، درخواست حداقل یک سوم اعضای مجمع لازم است که با توجه با پناهنده شدن حسین ثوری، هماهنگی و اقدامات لازم دراین زمینه باید صورت گیرد. در همین بند ب رأی نصف به اضافه یک اعضای مجمع برای عزل کردن رییس هم اشاره شده است.
در ادامه رییس مجمع که وزیر ورزش بشمار می رود می تواند برای فدراسیون بوکس سرپرست تعیین کند. در تبصره دوم از ماده ۱۳ آمده است: در صورتی که رییس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته باشد یا به سبب آرای مراجع ذی صلاح، منع ادامه فعالیت داشته باشد، رییس مجمع می تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف ۶ ماه) تعیین کند.
در ادامه هم باید فدراسیون بوکس با تعیین مهلتی برای نام نویسی از کاندیداها وارد فرآیند انتخابات رییس جدید شود.
آنچه مسلم است به خاطر اهمیت جایگاه مجمع در نهادهای بین المللی، تشکیل آن بمنظور گرفتن رأی اعضای مجمع و علام رسمی کنار گذاشتن حسین ثوری از ریاست کاملاً مهم و تعیین کننده است.

منبع: