دستور دولت به پلیس برای پیدا کردن مقصران فاجعه در ورزشگاه اندونزی

به گزارش فرم نو، یک تیم کارشناسی جهت بررسی حادثه رخ داده در یکی از ورزشگاه های اندونزی تشکیل شد.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا و به نقل از گاردین، دولت اندونزی تصمیم گرفته است که ازدحام مرگبار در یک استادیوم فوتبال که منجر به کشته شدن برخی از هواداران فوتبال در این کشور شده است را یک تیم مستقل از کارشناسان بررسی نمایند. این سازمان متشکل از مقامات دولتی، نمایندگان فدراسیون فوتبال، کارشناسان، دانشگاهیان و خبرنگاران هستند.

پس از این اتفاق مرگ بار که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از هواداران شد، مقامات ارشد امنیتی اعلام نمودند یکی از بدترین فاجعه های ورزشی در تاریخ فوتبال رخ داده است.

محمد محفود وزیر امنیت اندونزی اظهار داشت که تیم حقیقت یاب مستقل مشترک از مقامات دولتی، مقامات فدراسیون فوتبال، کارشناسان، دانشگاهیان و روزنامه نگاران تشکیل خواهد شد تا مقصران این حادثه مشخص شود. محفود اظهار داشت: انتظار می رود این فرایند دو یا سه هفته به زمان ببرد.

دولت همینطور به پلیس ملی دستور داده است تا در چند روز آینده ضد افرادی که امکان دارد مسئول این فاجعه باشند، تحقیق کند.

ناآرامی ها عصر شنبه بعد از یک بازی در لیگ فوتبال اندونزی آغاز شد که هزاران هوادار به زمین ورزشگاه کنجوروهان یورش بردند. پلیس از گاز اشک آور بهره برد و سبب شد هنگام خروج هواداران از ورزشگاه خیلی از قربانیان به علت کمبود اکسیژن جان خویش را از دست دهند.

منبع: