نجات غریق قهرمانی جهان – ایتالیا ثبت بهترین رکورد جهانی پرتاب طناب توسط نماینده ایران

به گزارش فرم نو، مسابقات نجات غریق قهرمانی جهان در ماده انفرادی پرتاب طناب در حالی به انتها رسید که بهترین رکورد این ماده به نام هادی دریایی نژاد ملی پوش ایران ثبت گردید.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، در قالب مسابقات نجات غریق قهرمانی جهان که در ریچونه ایتالیا جریان دارد، رقابت های انفرادی ماده پرتاب طناب انجام شد که طی آن یک اتفاق تاریخی برای نجات غریق ایران رقم خورد.
هادی دریایی نژاد نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود. وی در مرحله مقدماتی این ماده رکورد ۱۸.۳۵ را به ثبت رساند و به فینال B راه پیدا کرد.
دریایی نژاد در این مرحله از مسابقات هم با ثبت کورد ۹.۹۸ پایان یافت و در جدول رده بندی جایگاه نهم را از آن خود کرد.
این رکورد دریایی نژاد به عنوان بهترین و بالاترین رکورد رقابت های نجات غریق قهرمانی جهان در ماده پرتاب طناب به ثبت رسید چونکه قهرمان این بخش از مسابقات رکوردی بالاتر از او داشت.
قهرمانی ماده پرتاب طناب مسابقات نجات غریق قهرمانی جهان به نام ورزشکاری از استرالیا ثبت گردید. این ورزشکار در فینال A مسابقات رکورد ۱۰.۶۹ ثبت نمود و قهرمان شد در حالی که دریایی نژاد در فینال B صاحب رکورد ۹.۹۸ شد.

نماینده استرالیا با رکورد ۱۰.۶۹ قهرمان شد اما هادی دریایی نژاد در فینال B رکورد ۹.۹۸ را به ثبت رساند

منبع: