در پیست اسكی توچال صورت گرفت؛ اقدام شایسته کوهنوردان و اسکی بازان

برخی از کوهنوردان و اسکی بازان در اقدامی شایسته طبیعت پیست توچال را پاکسازی کردند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، برخی از اسکی بازان و کوهنوردان به همراه برخی مسئولا پیست اسکی توچال محوطه این پیست را به صورت نمایدن از زباله پاکسازی کردند.
«کوه ها به منظور زندگی ما حیاتی هستند» شعار نمادین اسکی بازان و کوهنوردان برای پاکسازی محیط زیست بود. این اقدام از جانب فدراسیون چند سالی است در دستور کار قرار گرفته و بعنوان اقدامی همگانی، فرهنگی و دارای مسئولیت های اجتماعی انجام شد.
براساس اعلام روابط عمومی هیات اسکی تهران انتخاب ارتفاعات توچال برای پاکسازی محیط زیست از چند حیث دارای اهمیت بود. مکان ورزشی – تفریحی که با این حرکت نمادین در آن بار دیگر ثابت شد اسکی بازان و کوهنوردان در پاکسازی محیط زیست مصر است، آن قدر مصر که تا ارتفاع ۳۸۵۰ متری برای پاکسازی آن همت کند.
جمعیت خوب شرکت کننده در این طرح پاکسازی بعد از عبور از ایستگاهها در محل مدرسه اسکی به آنها کیسه های زباله و دستکش هایی اهدا شد تا زخم های ریز و درشت زباله را از تن طبیعت برداشته و به آن جانی تازه دهند.

در آخر این طرح پاکسازی محیط زیست، اطلاعیه ای توسط کوهنوردان، اسکی بازان و علاقه مندان به محیط زیست به امضا رسید که مزین به جمله ای پرارزش و زیبا از مقام معظم رهبری بود: «زمین برای همه مردم است و مالکیت و مسئولیت نگه داری آن بر عهده همه انسانهاست».
همچنین عاطفه احمدی المپین اسکی ایران حاضر در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن بعنوان سفیر محیط زیست استان تهران ارائه شد.
پاکداشت طببعت و پاکسازی پیست اسکی توچال با حضور نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، مرتضی ساوه شمشکی نایب رییس فدراسیون و رئیس هیئت اسکی استان تهران، پیام نظر رئیس کمیته محیط زیست و گردشگری فدراسیون اسکی، محمدرضا ساوه درودی دبیر هیئت اسکی استان تهران، روشنی معاون مدیر کل و رئیس اداره محیط زیست شهر تهران، عزیزی دبیر هیات کوهنوردی تهران خرسندی، موسی زاده، یوسفی و شفیعی از مسؤلان مجموعه توچال و با مشارکت تقریب به ۱۵۰ اسکی باز و کوهنورد برگزارشد.
در مراسم اختتامیه از فعالان محیط زیست، تیم اجرایی و پیشکسوتان هم تجلیل شد.

منبع: