مجمع عمومی ورزش شرکت ها برگزار شد

به گزارش فرم نو اعضای هیات مدیره و رئیس مجمع ورزش شرکت ها انتخاب شدند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مجمع عمومی ورزش شرکت ها روز سه شنبه با حضور اعضا در سالن آکادمی فارسی کمیته ملی المپیک برگزار شد و طی آن گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته و برنامه های پیش رو عرضه شد.
در این مجمع اعضا بعد از تبادل نظر و جمع بندی به تداوم فعالیت اعضای هیات رئیسه و هیات اجرایی رای مثبت دادند. ضمن اینکه با نظر اعضا سید امیر حسینی بعنوان رئیس، امیر هامونی نایب رییس، سارا کشکر نایب رییس، اسماعیلی دبیر، کچویی خزانه دار، احمد اتحادپور عضو هیات رئیسه، کاظم اولیایی بعنوان رئیس کمیته توسعه عضویت ها، بهادران کمیته ور زش های عمومی، خیر اندیش کمیته آموزش و توسعه پایدار و کاوه صدقی بعنوان مسئول کارآفرینی وورزش های زمستانی انتخاب شدند.
در این مجمع عضویت شرکتهای گروه اقتصادی عظام، چمن گَستر سروش، اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوازم ورزشی و مجموعه ورزشی و گردشگری وارنا به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد کارگروهی برای آماده کردن طرح جایزه جام ارجان، انتخاب مدیران شرکت هایی که اهتمام ویژه در توانمند سازی منابع انسانی شرکت ها و ترویج ورزش و نشاط و سلامت نیروی انسانی شرکت ها دارند، تشکیل و گزارش آن به هیات اجرایی عرضه شود.