سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری منصوب گردید

فرم نو: با حکم سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، حمید عطاالهی بعنوان سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری منصوب گردید.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و کوشش های فرهنگ شادنیا، طی حکمی حمید عطاالهی را به سمت سرپرست دبیری فدراسیون منصوب نمود.
در حکم عطاالهی آمده است:
با توجه به توانایی و تعهد شما، به سبب این حکم بعنوان سرپرست دبیری فدراسیون منصوب می گردید. امید است با اتکال به خدای سبحان و با به کارگیری نهایت توان و تلاش خود در انجام این مسئولیت خطیر موجبات ارتقاء و توسعه دوچرخه سواری کشور را فراهم آورید.

منبع: