سرپرست انجمن ورزش شهرداری های کشور انتخاب شد

به گزارش فرم نو سرپرست انجمن ورزش شهرداری های کشور فدراسیون ورزشهای همگانی با حکم رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، طی حکمی از جانب افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی، محمد عشقی به سمت سرپرست انجمن ورزش شهرداری های کشور فدراسیون ورزشهای همگانی معرفی و انتخاب شد. این انجمن به منظور توسعه ورزش شهروندی و اقشار با تکیه بر اجرای بزرگترین رویدادهای ملی، بخصوص (جام محلات مینی فوتبال) تشکیل شده است. محمد عشقی دارای دکتری علوم سیاسی است و سالها بعنوان یکی از مدیران ورزش در شهرداری های کشور فعالیت نموده است.