معاون وزیر ورزش و جوانان: ورزش زورخانه ای ورزش دوستی و مهربانی است

به گزارش فرم نو معاون وزیر ورزش و جوانان، اظهار داشت: ورزش زورخانه ای ورزش دوستی و مهربانی است و ما فقط به دنبال توسعه یک ورزش بومی نیستیم.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، سینا کلهر پس از ظهر پنجشنبه در اجلاسیه کمیته ورزش های رزمی یونسکو که در شهر شیراز برگزار می شد اظهار داشت: ورزش زورخانه ای ورزش دوستی و مهربانی است و ما فقط به دنبال توسعه یک ورزش بومی نیستیم بلکه به دنبال توسعه راهی به زندگی که اساس آن دوستی و مهربانی است هستیم. وی اشاره کرد: هنرهای رزمی برای ما بیش از این ورزش باشد هنر زندگی، هنر مهربان بودن و هنر به دیگری فکر کردن است. کلهر افزود: ورزش پهلوانی هنر توجه همزمان به روح و جسم است و ما فقط به دنبال توسعه یک ورزش بومی نیستیم بلکه دنبال توسعه راهی به زندگی هستیم که اساس آن دوستی و مهربانی است. معاون وزیر ورزش و جوانان بیان داشت: به همین خاطر ورزش زورخانه ای ورزش دوستی و مهربانی برای ما است و امیدوار هستم با کمک شما این راه در همه جهان گسترش یابد.

منبع: