سرپرست انجمن ورزشی طلاب فدراسیون ورزشهای همگانی انتخاب شد

فرم نو: رییس فدراسیون ورزشهای همگانی با صدور حکمی سرپرست انجمن ورزشی طلاب این فدراسیون را منصوب نمود.
به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، طی حکمی از جانب افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، «محمد علی پورمنقی المانی» به سمت سرپرست انجمن ورزشی طلاب فدراسیون ورزشهای همگانی معرفی و انتخاب شد. در متن حکم ملایی خطاب به پور منقی المانی آمده است: «به استناد ماده ۱۳ آیین نامه ساختار نوین فدراسیون و با توجه به تعهد، تخصص و تجارت پرارزش جنابعالی به باعث این حکم به مدت شش ماه بعنوان سرپرست انجمن ورزشی منصوب می شوید. انتظار دارم با در نظر گرفتن اولویت کاهش مؤثر کم تحرکی ملی نسبت به اجرای وظایف با محوریت امور ذیل اهتمام جدی نمائید: * توجه به برنامه محوری و رویکرد علمی در اجرای طرح ها و اقدامات
* تمرکز بر ارزش های محوری فدراسیون بخصوص اصل عفاف و حجاب و شفافیت مالی در تمامی فعالیت ها
* تمرکز بر افزایش مخاطبان حداکثر انجمن در سطوح ملی و استانی متناسب با اهداف فدراسیون و نیازهای اقشار
* توجه به مشارکت مؤثر ذی نفعان کلیدی در تصمیم سازی های راهبردی و عملیاتی
* توجه به کمیته های متناظر استانی و رفع مشکلات آنها
* تعهد عملی به خط مشی اخلاقی فدراسیون
* سایر امور محوله وفق قوانین و مقرراتامید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش همگانی کشور موفق و موید باشید.»

منبع: