تصویب نهایی در مجمع؛ ۱۵ تیر یا ۳۰ مردادماه زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برگزاری انتخاب این کمیته در زمانی قبل از بازی های کشورهای اسلامی یا پس از آنرا در برنامه قرار داد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، نشست فوق العاده اعضای هیات اجرائی کمیته ملی المپیک بمنظور بررسی انتخابات این کمیته باتوجه به لغو بازی های آسیایی امروز انجام شد.
در این جلسه با پیشنهاد اعضای حاضر برگزاری انتخابات در زمانی پیش از بازی های کشورهای اسلامی یا پیش از آن مورد تایید قرار گرفت و زمان ۱۵ تیر یا ۳۰ مردادماه برای آن پیشنهاد شد.
البته تصمیم گیری نهایی دراین زمینه منوط به تایید اعضای مجمع کمیته ملی المپیک شد. این کمیته در تلاش است طی دو هفته آتی این مجمع را برگزار کند.
همچنین در نشست امروز تکرار مکاتبه با کمیته بین المللی المپیک بمنظور تسریع روند تایید بخشنامه انتخاباتی مورد تاکید قرار گرفت. آخرین مکاتبه با IOC دراین زمینه بلافاصله بعد از اعلام لغو بازی های آسیایی از تاشکند انجام شد.
پیش از این قرار بود انتخابات کمیته ملی المپیک با چندماه تاخیر پس از بازی های آسیایی برگزار سود اما باتوجه به لغواین یازی ها، برگزاری زودتر آن مورد تاکید است.

منبع: