دستورالعمل انتخاباتی کمیته ملی المپیک هنوز به IOC ارسال نشده است

فرم نو: دستورالعمل انتخاباتی کمیته ملی المپیک که ملاک برگزاری انتخابات آتی این کمیته خواهد بود هنوز بمنظور دریافت تاییدیه نهایی برای کمیته بین المللی المپیک (IOC) ارسال نشده است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، بمنظور برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک و طبق اساسنامه ابلاغی این کمیته، تدوین بخشنامه انتخاباتی توسط ستاد انتخابات انجام شد.
این بخشنامه با عنوان «دستور العمل اجرائی انتخابات» تدوین و تاییدیه اعضای هیأت اجرائی و مجمع عمومی را گرفت. البته که تأیید کمیته بین المللی المپیک (IOC) گام آخر جهت اجرائی شدن این دستورالعمل بشمار می رود. به همین دلیل ترجمه آن هم در دستور کار قرار گرفت.
قرار بود نسخه ترجمه شده دستور العمل اجرائی انتخابات کمیته ملی المپیک تا قبل از اختتام سال قبل در اختیار IOC قرار بگیرد اما با وجود اختتام کار ترجمه این کار هنوز انجام نشده است.
قرار است بعد از ویرایش نهایی ترجمه دستور العمل اجرائی انتخابات، ارسال آن به کمیته بین المللی المپیک صورت بگیرد. احتمال دارد این کار طی دو سه روز آینده صورت گیرد.
طبق مصوبه اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که در تاریخ ۱۷ اسفندماه برگزار شد، انتخابات این کمیته پس از بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو انجام خواهد شد. این در حالیست که انتخابات دوره پیش کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه سال ۹۶ انجام شد اما عدم تدوین و تصویب بموقع دستور العمل اجرائی انتخابات، مانع برگزاری بموقع آن شد. نوزدهمین دوره بازی های آسیایی طی روزهای ۱۹ شهریورماه تا ۳ مهرماه سال آینده به میزبانی هانگژو چین انجام می شود.

منبع: