نمونه گیری خون از ورزشکاران قایقرانی و وزنه برداری

به گزارش فرم نو افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ طی روزهای گذشته از ورزشکاران دو رشته قایقرانی و وزنه برداری ۲۰ تست خون گرفتند.

به گزارش فرم نو به نقل از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، طی روزهای ۲۹، ۲۸ و ۳۰ بهمن ماه ۲۰ ورزشکار قایقرانی و وزنه برداری تست خون دادند.
بنابر این گزارش در هفته پایانی لیگ وزنه برداری جوانان که طی روزهای ۲۸ لغایت ۳۰ بهمن در سالن وزنه برداری ورزشگاه آزادی انجام شد ۱۴ نمونه ادرار و ۷ نمونه خون توسط ماموران نادو گرفتن شد.
همچنین روز گذشته هم افسران کنترل دوپینگ ایران نادو، از ۵ ملی پوش خانم و ۸ ملی پوش آقا در محل اردوی تیم ملی قایقرانی در ورزشگاه آزادی تست خون گرفتند.
نادوی ایران از اواخر سال ۲۰۲۱ در امتداد مبارزه همه جانبه با پدیده شوم دوپینگ در کنار گرفتن نمونه ادرار نمونه گیری خون را نیز در دستور کار قرارداده است.