صالحی امیری خبر داد؛ برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک در بهار ۱۴۰۱ و بدون رئیس فعلی!

به گزارش فرم نو به قول رئیس کمیته ملی المپیک انتخابات این کمیته بهار سال آینده برگزار می گردد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، انتخابات کمیته ملی المپیک که قرار بود ۱۷ اسفندماه برگزار گردد به علت آماده نبودن آئین نامه انتخاباتی لغو و به زمان دیگری موکول شد.
طبق دستور العمل مجمع عمومی کمیته (۱۷ اسفندماه) مقرر است زمان جدید انتخابات در همین مجمع مشخص شود.
این در حالی است که صالحی امیری تاکید دارد انتخابات اساسا بهار ۱۴۰۱ برگزار می گردد.
وی در این رابطه اظهار داشت: برگزاری هر چه سریع تر انتخابات این کمیته به نفع رئیس آتی، مجموعه کمیته، وزارت و ورزش قهرمانی است، لزوم قطعی ثبات مدیریتی احتیاج به توضیح ندارد. من هم مصمم هستم با حمایت وزیر و اعضای هیات اجرایی در نخستین فرصت و در بهار انتخابات را برگزار کنم. البته باید در قالب مقررات باشد، روندی که تا امروز بوده است.
صالحی امیری همینطور تصریح کرد که تا این لحظه (عصر امروز شنبه) تصمیمی برای ورود به انتخابات ندارد.