بررسی پرونده همچنان ادامه دارد؛ ساوه شمشکی در مسابقات مارپیچ کوچک المپیک زمستانی شرکت نمی کند

فرم نو: نماینده اسکی آلپاین کشورمان که روز گذشته مستندات و دفاعیه خودرا درباب موضوع مثبت شدن تست دوپینگ ارائه کرده بود، نمی تواند در مسابقات مارپیچ کوچک المپیک زمستانی 2022 شرکت نماید.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، جلسه رسیدگی به اعتراض حسین ساوه شمشکی اسکی باز آلپاین ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ روز گذشته با حضور نمایندگانی از دادگاه حکمیت ورزش، سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی اسکی اجرا شد. حسین ساوه شمشکی در این نشست درخواست داده بود که باتوجه به عدم حضور یک وکیل حقوقی در کنار خود، از امتیاز وکیل حقوقی متخصص برخوردار باشد.
مستندات و دفاعیه حسین ساوه شمشکی در این نشست ارائه شد ولی باتوجه به ارائه دیرهنگام و نزدیک به مسابقات، پرونده همچنان درحال بررسی است و وی نمی تواند در مسابقات مارپیچ کوچک فردا شرکت نماید.
پس از بررسی ابهامات و دفاعیات ارائه شده از طرف این ورزشکار درباب مدت زمان قطعی محرومیت وی تصمیم گیری شده است. ساوه شمشکی در پیامی تصویری بابت این مساله از مردم پوزش خواست ولی آنرا غیر عمد عنوان نمود.

منبع: