کارت قرمز فوتبالیست های جهان به فیفا!

فرم نو: اتحادیه جهانی بازیکنان خواهان حفظ چرخه فعلی برگزاری جام جهانی شد.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا و به نقل از بیلد، بر اساس نظرسنجی اتحادیه جهانی بازیکنان “فیفپرو” فوتبالیست های سراسر جهان به پیشنهاد فیفا برای برگزاری هر دو سال یک دفعه جام جهانی یک کارت قرمز قاطع داده اند.

این یافته ها که روز سه شنبه انتشار یافت، نشان داد که ۷۵ درصد از بیش از ۱۰۰۰ بازیکن مردی که در مورد برنامه های فیفا برای تغییر تقویم بین المللی مورد سوال قرار گرفتند، طرفدار حفظ چرخه چهار ساله فعلی مسابقات هستند.

در اروپا و آسیا ۷۷ درصد از بازیکنان از حفظ وضع موجود حمایت کردند. ۶۳ درصد هم از فوتبالیست های آمریکا موافق حفظ چرخه فعلی بودند. در آفریقا هم این رقم به ۴۹ درصد کم شد.

یوناس بائر هافمن، دبیر کل فیفپرو، اظهار داشت: این نظرسنجی نشان میدهد که “اکثر فوتبالیست ها در سراسر جهان ترجیح می دهند هر چهار سال یک دفعه در جام جهانی بازی کنند.

وی اظهار داشت: نتایج همین طور بر اهمیت مسابقات لیگ داخلی برای بازیکنان تاکید دارد. این لیگ ها پایه بازی ما هستند و ما باید برای تقویت آنها هم به خاطر بازیکنان و هم به خاطر ثبات کلی فوتبال حرفه ای بیشتر تلاش نماییم.

یکی دیگر از یافته های کلیدی که وی به آن اشاره نمود این بود که تنها ۲۱ درصد از فوتبالیست ها معتقدند که صدای آنها شنیده می شود و رفاه آنها به اندازه کافی برای فیفا مهمست.

هیئت حاکمه فوتبال جهان به رهبری آرسن ونگر، رییس توسعه جهانی فوتبال، پیشنهاداتی را برای جام جهانی برای تغییر قالب چهارساله فعلی آن تبلیغ می کند. فیفا در نشست جهانی سران خود در دسامبر به انجمن های عضو خود گزارش داد که این تغییرات موجب می شود این ورزش در چرخه چهار ساله اول ۴.۴ میلیارد دلار ثروتمندتر شود.

منبع: