ثبت نمونه B ساوه شمشکی هم م

فرم نو: نتیجه آنالیز نمونه دوم گرفته شده از حسین ساوه شمشکی هم مثبت اعلام گردید.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، به دنبال مثبت اعلام شدن نتیجه تست دوپینگ حسین ساوه شمشکی در جریان بازی های المپیک زمستانی، وی خواهان آنالیز نمونه B تست خود شد. این آنالیز روز گذشته انجام شد، نتیجه هم تایید آنالیز نمونه A در خصوص مثبت بودن تست دوپینگ به سبب مشاهده ماده ممنوعه بود. حسین ساوه شمشکی پرچمدار کاروان سه نفره ایران در بازی های المپیک زمستانی بود. نمایندگان کمیته برگزاری بازی ها دوشنبه گذشته از او تست دوپینگ گرفتند، نتیجه این تست سه روز بعد مثبت اعلام گردید که منجر به محرومیت این اسکی باز از هر گونه فعالیت در جریان بازی ها شد.

منبع: