رژه کاروان اعزامی کشورمان در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی

کاروان اعزامی کشورمان با پرچمداری عاطفه احمدی و حسین ساوه شمشکی در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک زمستانی 2022 رژه رفت.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ از ساعت ۲۰ به وقت محلی چین در ورزشگاه آشیانه پرنده پکن اجرا شد.
کاروان اعزامی کشورمان با پرچمداری عاطفه احمدی و حسین ساوه شمشکی در مراسم رژه افتتاحیه المپیک زمستانی ۲۰۲۲ شرکت کرد. قبل از این قرار بود سید ستار صید یکی از دو پرچمدار کاروان کشورمان باشد که به سبب مثبت شدن تست کرونا از این سفر بازماند. اسکی کشورمان با سه نماینده در دو رشته اسکی آلپاین و صحرانوردی در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ شرکت کرده است.