جابه جایی احتمالی برای مدیریت ورزشگاه آزادی

به گزارش فرم نو پس از گذشت بیشتر از سه ماه از انتصاب سرپرست برای مجموعه ورزشی آزادی، صحبت هایی در مورد تغییر مدیریت این مجموعه مطرح گردیده است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، یکی از نخستین اقداماتی که علیرضا عاصم یوسفی بعد از تصدی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی انجام داد انتصاب احمد مددی بعنوان سرپرست برای مجموعه ورزشی آزادی بود.
مددی در حالی حکم خویش را برای مدیریت آزادی گرفت که دو هفته قبل از آن میان در بین هیاهو و حاشیه های گاها خودساخته از مدیریت باشگاه استقلال کناره گیری کرده بود و همین مساله انتقاداتی را نسبت به تعریف پست جدید برای او بیان نمود.
با این حال احمد مددی از ۶ مهرماه به جای قدرت الله سیف مدیریت مجموعه ورزشی آزادی را به عهده گرفت ولی اکنون و پس از گذشت بیشتر از سه ماه بحث کنار رفتن او مطرح گردیده است.
حتی در این حوزه نام گزینه هایی هم برای سرپرستی مجموعه ورزشی آزادی مطرح شده اما هنوز نهایی نشده است.
به هر حال با وجود گذشت سه ماه و نیم از حکمی که عاصم یوسفی برای مددی صادر کرد هنوز حکم قطعی مدیریت وی ابلاغ نشده و مددی کماکان بعنوان سر پرست به کار خود ادامه می دهد. همین مساله احتمالات مطرح در خصوص جابه جایی وی را پررنگ تر کرده است.

منبع: