یك سهمیه المپیك غیرمنتظره وزنه برداری زنان به ایران رسید

دختر وزنه بردار ایران با خارج شدن نماینده ساموآ از رنکینگ به سهمیه المپیک رسید.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، دولت کشور ساموآ تصمیم گرفته است که فقط ورزشکارانی که خارج از ساموئل زندگی می کنند را به بازی های المپیک توکیو اعزام کند و این اقدام به سبب نگرانی در مورد بیماری کرونا بوده است. بعد از این تصمیم، کمیته ملی المپیک ساموآ تایید نمود سه وزنه بردار این کشور به المپیک توکیو اعزام نمی شوند. یکی از این وزنه برداران در دسته فوق سنگین زنان بود که خروج از فهرست بازی های المپیک منجر به این می شود که سهمیه المپیک به نماینده ایران برسد.
تمام نفراتی که در رنکینگ بالاتر از جهانفکریان هستند سهمیه المپیک را گرفته اند و با خروج وزنه بردار ساموآ یک سهمیه باقیمانده این وزن به جهانفکریان رسید.
جهانفکریان نخستین دختر وزنه بردار ایران است که می تواند به بازیهای المپیک توکیو راه پیدا کند.
با سهمیه جهانفکریان تعداد سهمیه زنان ایران در المپیک توکیو به عدد یازده می رسد که تعداد حضور زنان ورزشکار ایران در بازی های المپیک بی سابقه بوده است.
البته جهانفکریان پس از آن که به قهرمانی آسیا اعزام نشد انتقاداتی را نسبت به فدراسیون داشت که همین مسئله موجب شد خواهان حضور وی در کمیته انضباطی شوند و حالا باید دید فدراسیون وزنه برداری ایران چه اقدامی برای حضور جهانفکریان در المپیک توکیو انجام می دهد.