توضیح وزارت ورزش در مورد رای دیوان عدالت اداری برای یك فدراسیون

فرم نو: مرتضی فلاح مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان درباب خبری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، انتخابات فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی که روز 19 خرداد انجام شد و مهرعلی باران چشمه با بردن رقابت از مجتبی جوهری بعنوان رییس این فدراسیون برگزیده شد اما با شکایت جوهری به دیوان عدالت اداری ابلاغیه ای به وزارت ورزش ارسال شد در خصوص اینکه این انتخابات باطل است و این وزارتخانه باید از صدور حکم ریاست باران چشمه خودداری کند.
پس از انتشار این خبر در گروه ورزشی خبرگزاری مهر، مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان توضیحاتی را ارائه نمود.
در این توضیح آمده است: «در خصوص شکایت احدی از کاندیدای فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و اعتراض به ابطال تصمیم مجمع انتخاباتی فدراسیون مزبور به اطلاع می رساند؛ هیچ نوع داد نامه ای دال بر ابطال انتخابات مجمع به هر نحو از انحاء تا حالا صادر نشده و فقط شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری با تجویز از ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدون هرگونه ستاندن دفاع از دستگاه طرف شکایت با تشخیص فوریت امر، دستور موقت جلوگیری از توقف عملیات اجرای صدور ابلاغ رییس فدراسیون را صادر کرده که دلیلی بر ورود خواسته شاکی نیست.
فلاح افزود: هرگونه اقدام و اتخاذ تصمیم منوط به رسیدگی شکلی و ماهوی مستندات و دفاعیات این وزارتخانه و فدراسیون در شعبه مربوطه است و همین طور به استناد ماده ۳ بخشنامه چگونگی انتخاب رییس فدراسیون، مسئولیت دعوت و برگزاری تشریفات انتخابات بر عهده فدراسیون های ورزشی بوده که با این وصف انتخابات فدراسیون ابطال یا لغو نشده است.
مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان همین طور اشاره کرد: از نظر حقوقی و وزارتخانه این دستور موقت ایراداتی بر آن متصور بوده که مستندا به شعبه محترم اعلام شده است.»

منبع: