ركوردشكنی و نایب قهرمانی فرزانه فصیحی در مسابقات صربستان

به گزارش فرم نو دونده ایران در مسابقات دوومیدانی صربستان ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی رکورد شخصی خویش را هم ارتقاء داد.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، فرزانه فصیحی دونده ایران که مدتی است در اردوی برون مرزی به سر می برد، در مسابقات صربستان شرکت کرد و به نایب قهرمانی ماده دوی ۱۰۰ متر دست پیدا کرد.
فصیحی با ثبت زمان ۱۱.۶۱ ثانیه بعد از سالومه کورا، دونده سوئیسی در جایگاه دوم ایستاد.
او ضمن نایب قهرمانی رکورد شخصی خویش را هم ارتقاء داد. رکورد سابق این ورزشکار ۱۱.۶۸ ثانیه بود که در مسابقات باشگاهی ایران به ثبت رسانده بود.
فصیحی خویش را برای کسب سهمیه المپیک توکیو آماده می کند. ورودی بازی های ۲۰۲۰ در ماده دوی ۱۰۰ متر زنان ۱۱.۱۵ ثانیه است.

منبع: