عملكرد نمایندگان ایران در مسابقات دوومیدانی تركیه ۴ طلا، ۲ اوتی و دوی تك نفره آشورپور

فرم نو: دوومیدانی کاران ایران در روز نخست مسابقات بین المللی ترکیه به رقابت با حریفان خود پرداختند.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، روز نخست رقابت های بین المللی ترکیه انجام شد و ورزشکاران ایران در هشت ماده به رقابت با دیگر دوومیدانی کاران پرداختند.

در جریان این مسابقات تیم اعزامی ایران در ماده های دوی ۴۰۰ متر، پرتاب چکش، پرتاب وزنه، پرش ارتفاع در جایگاه نخست قرار گرفتند و دو ورزشکار ایران هم رقابت خودرا به انتها نرساندند و اوت شدند.

نکته قابل توجه دیگر در جریان مسابقات حضور فائزه آشورپور بعنوان تنها شرکت کننده ماده دوی ۱۰۰ متر بامانع زنان بود که به تنهایی دوید.

نتایج دوومیدانی کاران ایران در روز نخست مسابقات به شرح زیر است:

دوی ۴۰۰ متر

سجاد هاشمی زمان ۴۵.۶۷ ثانیه را ثبت نمود و قهرمان شد. او حین مسابقه اختلاف زیادی با رقبای خود داشت.

دوی ۱۵۰۰ متر

امید امیریان با ثبت زمان ۳: ۴۹.۶۹ دقیقه در جایگاه سوم ایستاد.

پژمان یارولی دیگر دونده این ماده نتوانست مسابقه خودرا به انتها برساند و حذف شد.

دوی ۵۰۰۰ متر

جلیل ناصری با ثبت زمان ۱۴: ۳۳.۸۲ دقیقه در جایگاه چهارم قرار گرفت.

دوی ۱۰۰ متر بامانع زنان

فائزه آشورپور در صورتیکه تنها شرکت کننده این ماده بود زمان ۱۴.۴۰ ثانیه را ثبت نمود.

پرش ارتفاع

کیوان قنبرزاده با پرشی به ارتفاع ۲.۲۲ متر مقام قهرمانی را بدست آورد و توانست بعد از مدت های پرشی بالاتر از ۲.۲۰ متر انجام دهد.

پرش با نیزه

مهسا میرزا طبیبی بعنوان رکوردار زنان ایران در این ماده، نتوانست پرش صحیحی را ثبت کند و اوت شد.

پرتاب وزنه

محمدرضا طیبی با پرتابی به طول ۱۹.۹۵ متر اول شد و شاهین مهردلان با حد نصاب ۱۹.۸۱ متر در جایگاه دوم قرار گرفت.

پرتاب چکش

رضا مقدم با حد نصاب ۶۷.۸۱ متر اول شد.

برنامه نماینده های ایران در روز دوم و پایانی این مسابقات به شرح زیر است:

سجاد هاشمی، دوی ۲۰۰مترمقدماتی

مهدی پیرجهان، دوی ۴۰۰متر مانع

پژمان یارولی و امیدامیریان، دوی ۸۰۰متر

حمیدرضا کیا، پرش سه گام

حسین رسولی و صادق صمیمی، پرتاب دیسک

سجاد هاشمی، دوی ۲۰۰متر فینال

ریحانه مبینی، پرش طول

همایون همتی، ۳۰۰۰متر مانع

جلیل ناصری، ۱۰۰۰۰متر.

منبع: