گردهمایی فرهنگی فدراسیون ورزش های همگانی؛ ملایی: توجه به الزامات فرهنگی در ورزش همگانی لازم است

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در گردهمایی فرهنگی این فدراسیون اظهار داشت: سیاست اصلی فدراسیون جذب حداکثری مردم در عین رعایت الزامات اخلاقی و فرهنگی است.

به گزارش فرم نو به نقل از فدراسیون ورزش های همگانی، نخستین گردهمایی فرهنگی فدراسیون ورزش های همگانی در سال ۱۴۰۰ با حضور افشین ملایی ریاست فدراسیون، رضا شجیع نایب رئیس، علی تاج بخش سرپرست کمیته فرهنگی، رؤسا و مسئولین کمیته های فرهنگی هیات های استانی، رؤسا و مسئولین کمیته های فرهنگی انجمن ها و کمیته های کشوری بصورت مجازی انجام شد.
در ابتدای این جلسه افشین ملایی ضمن تشریح ضرورت های توجه به مسائل فرهنگی بعنوان یکی از اولویت های مهم فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: سیاست اصلی فدراسیون جذب حداکثری مردم در عین رعایت الزامات اخلاقی و فرهنگی است.
وی در ادامه از طراحی و اجرای آموزش های فرهنگی در بستر برنامه های مختلف فدراسیون و تخصیص ۲ میلیارد ریال جهت پشتیبانی از طرح های برتر فرهنگی استانها امسال آگاهی داد و اضافه کرد: کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی فدراسیون باید در امتداد طراحی سیاست های مشوق رفتارهای فرهنگی اقدام نماید.
در اختتام این وبینار، رؤسا و مسئولین کمیته های فرهنگی هیأت های استانی، رؤسا و مسئولین کمیته های فرهنگی انجمن ها و کمیته های کشوری به بیان نقطه نظرات خود درباب برنامه های فرهنگی فدراسیون پرداختند.