خداحافظی ملی پوش پرتاب وزنه از دوومیدانی

ملی پوش پرتاب وزنه ایران با انتشار پیامی از دنیای قهرمانی دوومیدانی خداحافظی کرد.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، علی ثمری قهرمان پرتاب وزنه کشور، قهرمانی آسیا و بازی های داخل سالن آسیا با انتشار پیامی از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. ثمری که مدتهاست با صدمه دیدگی دست و پنجه نرم می کند در مسابقات دوومیدانی بین المللی جام امام رضا (ع) با پرتاب ۱۶.۸۸ متر به مقام پنجمی بسنده کرد. وی در بخشی از متن خداحافظی خود عنوان کرده است: «امروز اینجا خیلی غریبانه پس از این همه تلاش و مدال باید از ورزش قهرمانی خداحافظی کنم.»

منبع: