در دیدار با افشین ملایی ؛ علی نژاد: فدراسیون همگانی درحال ایفای نقشی فراتر ازمسئولیت خوداست

به گزارش فرم نو معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در دیدار با افشین ملایی اظهار داشت: فدراسیون ورزشهای همگانی در حال ایفای نقشی فراتر از مسئولیت خود است.

به گزارش فرم نو به نقل از فدراسیون ورزش های همگانی، مهدی علی نژاد در بازدید از فدراسیون ورزش های همگانی و دیدار با افشین ملایی که امروز چهارشنبه صورت گرفت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برقراری ارتباط فدراسیون ورزش های همگانی با شهرداری ها برگ برنده ای است که محور توسعه ورزش همگانی به حساب می آید. چون که اگر شهرداری ها پای کار نیایند اتفاق خاصی در این عرصه نمی افتد.
علی نژاد اضافه کرد: متأسفانه ورزش طی سالهای اخیر گران شده و جایگاه واقعی که باید در سبد خانوارهای ایرانی داشته باشد را ندارد.
وی ضمن اشاره به لزوم هم افزایی همه فدراسیون ها در حوزه ورزش همگانی اضافه کرد: باید کمیته های همگانی همگی فدراسیون ها بیشتر از گذشته فعال شوند و کمک همه فدراسیون های قهرمانی و المپیکی به ورزش همگانی ضروری می باشد.
معاون توسعه قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در انتها این دیدار از حمایت همه جانبه این معاونت از رشته ورزش های الکترونیک برای حضور موفق در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ اطلاع داد.

منبع: