نوید آرازشی تشریح كرد رویداد ویژه بانوان در سال جدید

سرپرست سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزشهای همگانی اظهار داشت: با برنامه هایی که در نظر گرفته ایم سال 1400 سال شکوفایی ورزش های تفریحی و رقابتی خواهد بود.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، نوید آرازشی با اشاره به برنامه هایی که این سازمان برای سال جدید در نظر گرفته است، اظهار داشت: در سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی تصمیمات به صورت گروهی با پیشنهادات باارزش مسئولین انجمن ها و کمیته های ملی این سازمان گرفته می شود و برای برنامه ریزی سال ۱۴۰۰ از دی ماه ۹۹ جلسات حضوری و بر خط در همین راستا برگزار شده است تا برنامه ای قابل قبول با امکان دست یابی به اهداف برنامه ریزی شود طی بررسی های انجام شده در سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی اولویت اقشار در بالاترین سطح خود به دانش آموزان، دانشجویان و زنان و خانواده اختصاص دارد که اولویت های اقشار در رویدادهای سازمانی را تعیین می کند. وی افزود: با بهره گیری از استراتژی ۲۰ / ۸۰ برای برنامه عملیاتی و جذاب در سال ۱۴۰۰ سازمان ورزش های تفریح و رقابتی در نظر دارد علاوه بر رویدادها و جشنواره ها که به صورت معمول توسط انجمن ها، کمیته ها و گروه ها برگزار می گردد با تمرکز اصلی بر چهار انجمن پیاده روی، مینی فوتبال، ورزش های الکترونیک و داژبال برنامه های جذاب ملی را پیشنهاد و راهبری کند. آرازشی در ادامه اشاره کرد: در این راستا از حمایت های مادی و معنوی فدراسیون ورزش های همگانی و ریاست محترم این فدراسیون آقای دکتر ملایی بهره خواهیم برد. در این استراتژی نگاه تخصصی به رشته ها انجام شده است و رویدادها با دو رویکرد ادامه مواجهه با شرایط کرونا به صورت مجازی و به انتها رسیدن آن با رویکرد حضوری برنامه ریزی شده است. آرازشی اضافه کرد: رویدادهایی چون بهار تندرستی با تمرکز بر انجمن پیاده روی و لیگ مینی فوتبال ۱۴۰۰ از رویدادهای اصلی در سال ۱۴۰۰ خواهند بود و باتوجه به نتایج طرح ملی نشاط با رویکرد ترکیب ورزش های الکترونیک و فعالیت بدنی که در حال برگزاری است تصمیم گیری های جدید و نو برای برگزاری این طرح در پاییز ۱۴۰۰ اتخاذ خواهد شد، با کوشش های انجمن داژبال و ثبت سبک جدید «وسطی» رویدادی مختص بانوان در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است که می تواند جذابیت های ویژه ای در بخش بانوان بوجود آورد. وی افزود: در سطوح بعدی اولویت ها و سهم سازمانی رشته های جذاب سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی؛ فریزبی، ورزش در طبیعت، ورزش روزانه قرار دارند که با برگزاری رقابت ها و جشنواره های تخصصی خود می توانند تاثیر به سزایی بر دست یابی به اهداف سازمانی داشته باشند که جذب حداکثری به کارهای ورزشی مستمر است. لیگ دیسک طلایی، جشنواره دوستی با طبیعت و ورزش گروهی زیر آسمان خدا عناوین پیشنهادی این رویدادها خواهند بود. این مقام مسئول در ادامه اشاره کرد: انجمن بازی های فکری و گردشگری ورزشی نیز برنامه های جذابی برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرده اند که سهم مهمی در سازمان ایفا می کند، انجمن بازی های فکری با فعالسازی سه گروه جدید بازی های رومیزی و اول شخص، گروه پازلی و گروه اتاق فرار گام بلندی را در سال ۹۹ برداشت تا با برگزاری رویدادهای جذاب و نوین در ۱۴۰۰ سیل مخاطبان خاص را جذب بازی های فکری کند. برگزاری تورهای جذاب ورزشی از دیگر برنامه های سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی است که در سال ۱۴۰۰ با کوشش های انجمن گردشگری ورزشی رقم خواهد خورد. وی ادامه داد: در کمیته ثبت رکورد در سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی بر برگزاری رکوردهای جمعیتی است، برای این رویکرد هسته های جمعیتی باتوجه به توسعه ورزش همگانی و دعوت به ورزش به صورت گروهی رکوردهای خودرا ثبت می کنند، جشنواره رکورد گروهی کشوری ایران یکی از رویدادهای این کمیته خواهد بود. انجمن طناب زنی با برگزاری یک رویداد مختص بانوان در سال ۱۴۰۰ با عنوان طناب زنان ایران رشته خودرا ترویج و توسعه خواهد داد. سرپرست سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی اظهار داشت: دیگر انجمن ها و کمیته های سازمان با برگزاری یک جشنواره ملی در تابستان ۱۴۰۰ می توانند اتفاقات بزرگی را علاوه بر رویدادهای خود رقم بزنند و رشته های رقابتی المپیاد سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی را شکل خواهند داد که برای دو شرایط آنلاین و حضوری برنامه ریزی شده است. آرازشی در خاتمه بیان داشت: در سال ۱۳۹۹ شاهد کوشش های باارزش مسئولین انجمن ها، کمیته ها و گروه های سازمانی بودیم که پا با پای برنامه ریزی های فدراسیون همسو با سازمان تلاش کردند که جا دارد به نوبه خودم و بعنوان عضو کوچکی از این سازمان موثر از تمام عزیزان و خانواده سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی کمال تشکر را داشته باشم، در همین راستا هیات های استانی نیز با کوشش های بی بدیل خود شگفتی آفریدند و در برگزاری رویدادهای سازمانی و ملی همراه و یاور ما بودند که به گرمی دست عزیزان و سفیران زحمت کش عرصه ورزش همگانی را به پاس تلاش هایشان می فشارم و امیدوارم خدمتگذار خوبی برای مردم عزیز کشورمان باشیم.