توسط فدراسیون انجام می شود؛ نظارت بر فعالیت كلوپ ها و باشگاه های غواصی با صدور مجوز فعالیت

فرم نو: رسیدگی به وضعیت کلوپ ها و باشگاه های غواصی و ساماندهی آنها از راه صدور پروانه فنی یکی از برنامه های مصوب در کمیته غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی است.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، امیر حسین فروغ سرپرست کمیته غواصی با تکیه بر اهمیت فعالیت کلوپ ها و باشگاه های غواصی در کشور اظهار داشت: تا پیش از این فدراسیون به علت چگونگی شروع به کار این کلوپ ها و باشگاه ها، نظارت مستقیم و قابل توجهی بر روی فعالیت آنها نداشت ازاین رو رسیدگی به وضعیت کلوپ ها و باشگاه های غواصی بگونه ای که شرایط برای نظارت لازم مهیا شود، یکی از اولویت های کمیته غواصی در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: کلوپ ها و باشگاه های غواصی معمولا در مناطق آزاد مانندجزیره کیش و قشم تشکیل و شروع به کار می کنند. تا به امروز روال شروع به کار این کلوپ ها و باشگاه ها این گونه بوده که مجوز لازم برای فعالیت را از سازمان کردشگری مناطق آزاد دریافت می کردند. در واقع فدراسیون نجات غریق و غواصی در این حوزه هیچ ورود و دخالتی نداشت و بنابراین نظارتی هم نمی توانست بر فعالیت آنها داشته باشد.
سرپرست کمیته غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی تصریح کرد: اشکال این روال کاری زمانی بیشتر نمایان می شد که اگر تخلفی در کلوپ ها و باشگاه های غواصی صورت می گرفت، فدراسیون نمی توانست جهت بررسی مبحث و رسیدگی به آن ورودی داشته باشد چونکه نه نقشی در شکل گیری و آغاز فعالیت آنها داشت و نه از جایگاه نظارتی برخوردار بود.
وی صدور «پروانه فنی و فعالیت» از سوی فدراسیون و برای کلوپ ها و باشگاه های غواصی را بعنوان چاره منطقی و قانونی جهت مرتفع ساختن این مشکل عنوان نمود و اظهار داشت: کلوپ ها و باشگاه های غواصی دریافت پروانه فنی و فعالیت را از کمیسیون ماده ۵ استان خود پیگیری می کنند اما درست این است که دریافت پروانه فنی از فدراسیون بعنوان پیش نیاز جهت دریافت مجوز کمیسیون ماده ۵ الزامی شود.
فروغ با تکیه بر اینکه برای ساماندهی وضعیت کلوپ ها و باشگاه های غواصی این مورد را در دستور کار قرار داده ایم، اظهار داشت: این گونه شرایط برای نظارت لازم بر فعالیت تمام کلوپ ها و باشگاه ها که به نام غواصی و در این حوزه فعالیت می نمایند، مهیا می شود.

منبع: