انجام ۲۵ هزار بازرسی از باشگاه های ورزشی سراسر كشور

به گزارش فرم نو به قول دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی از آغاز سالجاری تابحال به منظور نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی ۲۵ هزار بازرسی از باشگاه ها به عمل آمده است.

به گزارش فرم نو به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، سید اشکان اردیبهشت دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی روند نظارت این فدراسیون بر باشگاه ها و اماکن ورزشی سراسر کشور را در زمان همه گیری ویروس کرونا شرح داد.
اردیبهشت در مورد بازرسی از باشگاه های ورزشی به منظور اطمینان از رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان کرونا اظهار داشت: با عنایت به اهمیت رعایت پروتکل های ورزشی و به منظور قطع زنجیره انتقال کرونا کمیته نظارت بر سلامت اماکن ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی بر باشگاه های ورزشی نظارت دارد.
وی در مورد آمار این بازرسی ها اعلام نمود: هم اکنون تعداد ۷۲۰ ناظر استانی در هیات های پزشکی ورزشی سراسر کشور فعالیت می نمایند. در بازرسی ها سرفصل های مختلف بخصوص بحث رعایت پروتکل ها مد نظر است که توسط ناظران رصد می شود که به صورت بازرسی های اولیه، ثانویه و ادواری این مهم را عملیاتی می کنند.
دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: در این راستا از آغاز سالجاری تابحال حدود ۲۵ هزار بار از باشگاه ها و اماکن ورزشی سراسر کشور بازرسی به عمل آمده است.
طبق گفته دکتر اردیبهشت، سامانه ای تحت عنوان سامانه نظارت بر باشگاه ها به منظور رسیدگی به شکایات مردمی در پایگاه خبری فدراسیون پزشکی ورزشی به نشانی www.ifsm.ir وجود دارد که تابحال ۶۵۰ مورد شکایت مردمی در این سامانه ثبت شده و به آنها رسیدگی می شود.

منبع: