اعضای هیئت رئیسه شبكه ورزش شهرداری های كشور منصوب شدند

فرم نو: طی احکامی از طرف دو وزارتخانه کشور و ورزش و جوانان اعضای هیئت رئیسه شبکه ورزش شهرداری های کشور منصوب و معرفی گشتند.

به گزارش فرم نو به نقل از فدراسیون ورزش های همگانی، اولین نشست هیئت رئیسه شبکه ورزش شهرداری های کشور با حضور اعضای جدید برگزار و بعد از تبادل نظر در مورد برنامه های آینده، احکام اعضا اهدا شد.
احکام اعضای هیئت رئیسه شبکه ورزش شهرداری های کشور به امضا جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی ورزش و جوانان رسیده است.
اعضای هیئت رئیسه شبکه ورزش شهرداری کشور عبارتند از:
– دکتر افشین ملایی ریاست شبکه ورزش
– دکتر اسمعیل زیارتی عضو هیئت رئیسه شبکه ورزش
– دکتر بنی تمیم عضو هیئت رئیسه شبکه ورزش
– دکتر محمدرضا فروحی عضو هیئت رئیسه شبکه ورزش
– دکتر غلامعلی عضو هیئت رئیسه شبکه ورزش
– دکتر رضا شجیع عضو هیئت رئیسه شبکه ورزش
– مهندس امیر محسنی عضو هیئت رئیسه شبکه ورزش
– آذین ساکی عضو هیئت رئیسه شبکه ورزش
– کعبی زاده عضو هیئت رئیسه شبکه ورزش
– مهندس قدمی عضو هیئت رئیسه شبکه ورزش
– دکتر محمد عشقی رئیس دبیرخانه شبکه ورزش شهرداری های کشور
براساس ابلاغ جانشین رئیس و معاون توسعه منابع پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور به شهرداران سراسر کشور جهت همکاری معرفی گشتند.

منبع: