لزوم تهیه تجهیزات از تخصیص جدید كمیته ملی المپیك به فدراسیون ها

فرم نو: تخصیص جدیدی که کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها خواهد داشت فقط باید برای تهیه تجهیزات مصرفی و ضروری ورزشکاران هزینه شود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، کمیته ملی المپیک بااینکه بودجه مصوب فدراسیون ها امسال را به صورت صد درصدی در اختیارشان گذاشته اما مقرر است با یک مرحله تخصیص دیگر، سقف دریافتیِ فدراسیون ها را به ۱۲۰ درصد برساند.
البته ۲۰ درصد بودجه ای که خارج از بودجه مصوب فدراسیون ها توسط کمیته ملی المپیک در اختیارشان قرار می گیرد فقط باید برای تهیه «تجهیزات مصرفی و ضروری» ورزشکاران و تیم های شان هزینه شود.
در واقع کمیته ملی المپیک تخصیص این مرحله از بودجه را برمبنای درخواست های مطرح شده از طرف فدراسیون های المپیکی و آسیایی در ارتباط با نیازی که به تجهیزات دارند، مصوب کرده و درخواست تامین اعتبار آنرا با دولت مطرح کرده است.
بر همین اساس مرکز نظارت بر تیم های ملی نظارت لازم را خواهد داشت تا ۲۰ درصد بودجه تخصیصی به فدراسیون ها فقط دراین زمینه هزینه شود. این مرکز لیستی از تجهیزات مورد نیاز فدراسیون ها که متقاضی خرید آنها شده اند را در اختیار دارد.

منبع: