خسرو قمری مدیركل دفتر هماهنگی استان های وزارت ورزش شد

فرم نو: وزیر ورزش و جوانان، خسرو قمری را بعنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های  وزارت ورزش و جوانان منصوب نمود.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در حکم دکتر مسعود سلطانی فر آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجربیات باارزش جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استانها، به سبب این حکم به عنوان” مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان” منصوب می شوید.» به گزارش فرم نو به نقل از مهر، خسرو قمری قبل از این بعنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری فعالیت می کرد که به دنبال اختتام دوره چهار ساله اش از این مسئولیت کنار رفت.

منبع: