زمان انتخابات فدراسیون نجات غریق و غواصی مشخص شد

فرم نو: مجمع انتخاباتی فدراسیون نجات غریق و غواصی هفته اول بهمن ماه انجام می شود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، فدراسیون نجات غریق و غواصی که از مهرماه با سرپرست اداره می شود هفته اول بهمن ماه با برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس چهار سال آینده خودرا خواهد شناخت. این مجمع ۷ بهمن ماه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک انجام می شود.
محمد بابایی، عابد حقدادی، مهدی حدیدی، رضا زندی خواری، فرهنگ شادنیا و فاطمه میرآخوری کاندیداهایی هستند که با نظر کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و پس از آن مراجع ذی صلاح اجازه حضور در انتخابات را دارند.
پیش از این ایلخان نوری ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی را بر عهده داشت اما وی به سبب دو تابعیتی مجبور به ترک پست خود قبل از زمان قرار شد. از مهرماه گذشته هم مهدی مستجاب الدعوه سرپرستی این فدراسیون را بر عهده دارد.

منبع: