یك شركت عراق حامی مالی تیم دوچرخه سواری بانوان ایران شد

یک شرکت عراقی در سال 2021 اسپانسر تیم ملی دوچرخه سواری بانوان ایران در رودیدادهای بین المللی شد.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا و به نقل از فدراسیون دوچرخه سواری، با رایزنی های صورت گرفته از طرف فدراسیون دوچرخه سواری با شرکت VIB عراق، قرار شد این شرکت تا آخر سال ۲۰۲۱ در ۵ رویداد بین المللی برای ۹ ورزشکار و کادر فنی اسپانسر تیم ملی دوچرخه سواری بانوان شود.
مقرر است این شرکت عراقی تمامی هزینه های مربوط به تجهیزات دوچرخه وهزینه های کلی مسابقات بین المللی را بر عهده بگیرد.
فدراسیون دوچرخه سواری هم متعهد شد که آرم این شرکت عراقی را روی پیراهن تیم ملی بانوان درج کند. ضمن اینکه دو نماینده این شرکت می توانند در تورنمنتهای داخل ایران پس از ستاندن مجوز های لازم به صورت آزاد شرکت نمایند. این قرارداد از شروع سال جدید میلادی ۲۰۲۱ رسمیت دارد و لازم الاجراست.