با تصمیم هیئت وزیران؛ دولت به علت شرایط كرونا از اماكن ورزشی اجاره بها نمی گیرد

به گزارش فرم نو با تصمیم هیئت وزیران، وزارت ورزش و جوانان و شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی می توانند به علت شرایط كرونا همه یا بخشی از اجاره بهای اماكن مورد اجاره به بخش خصوصی را دریافت نكنند.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان تصویب کرد با عنایت به محدودیت های مقرر از جانب ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیشبینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می توانند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا آخر شهریور سال ۱۳۹۹ دریافت ننمایند. هم چنین، وزارت و شرکت مورد اشاره در قراردادهای اجاره اماکن واگذارشده به بخش خصوصی که تا آخر سال جاری خاتمه پیدا می کنند به دلیل مذکور در بند (۱) این تصویب نامه، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یکسال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد می باشند و در مورد قراردادهای بیشتر از یکسال هم امسال افزایش اجاره بها اعمال نمی گردد.