مجمع جهانی دوسالانه فدراسیون جهانی گلف انجام شد

فرم نو: وبینار مجمع جهانی دوسالانه فدراسیون جهانی گلف با حضور عزیزی رئیس فدراسیون اجرا شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، نشست دوسالانه رؤسای فدراسیون های گلف کشورهای دنیا به صورت وبینار و با حضور اکثریت اعضا انجام شد و فدراسیون گلف با ۲ حق رأی عزیزی رئیس فدراسیون و نازنین شهرکی بعنوان نماینده ملی پوشان در این اجلاس شرکت کرد.
مجتبی صفی پور رئیس کمیته بین الملل فدراسیون گلف در این خصوص اضافه کرد: ازجمله موضوعات مطرح شده در دستور جلسه این جلسه می توان به برگزاری انتخابات برای انتخاب میزبان مسابقات قهرمانی گلف آماتور جهان در سال ۲۰۲۳ از بین دو شهر سنگاپور و دبی، به روزرسانی و ارائه گزارش های مالی و گزارش مدیران اجرائی فدراسیون بین المللی گلف به حاضرین اشاره نمود. همین طور به روزرسانی شرایط گلف در بازی های المپیک جوانان داکار سنگال ۲۰۲۶، بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو، ۲۰۲۴ پاریس و ۲۰۲۸ لس آنجلس و … از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
وی افزود: در آخر این جلسه، پیشنهاد رئیس فدراسیون گلف ایران، درباب برگزاری نخستین دوره مسابقات بین المللی بین رؤسای فدراسیون های گلف دنیا بعنوان شرکت کننده در مسابقه به میزبانی احتمالی تهران، مورد موافقت اولیه مقامات فدراسیون جهانی قرار گرفت. متن این پیشنهاد توسط آنتونی اسکانلون، مدیر ارشد اجرائی فدراسیون جهانی قرائت و مقرر شد در نشست آتی هیأت رئیسه فدراسیون جهانی بعنوان یکی از موضوعات کلیدی در دستور کار قرار گیرد.

منبع: