مهدی علی نژاد: نتیجه انتخابات فدراسیون دوومیدانی نشان دادن هیچ مهندسی وجود ندارد

معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش از برگزاری مجمع فدراسیون دوومیدانی ابراز رضایت كرد و اظهار داشت: نتیجه این انتخابات نشان داد هیچ مهندسی وجود ندارد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مهدی علی نژاد در آخر مجمع انتخابات فدراسیون دوومیدانی اظهار داشت: خیلی خوشحالم که پس از مدتها تکلیف انتخابات این فدراسیون مشخص شد. رقابت بسیار نزدیکی بود و فکر می کنم و برگزاری انتخابات اینچنینی موید این است که مهندسی در انتخابات وجود ندارد.
معاون وزیر ورزش افزود: این تکثر از جهاتی خیلی خوب است برای اینکه نشان میدهد دیدگاه ها، عقاید و سلیقه های مختلفی وجود دارد اما از طرفی همین اختلاف سلیقه ها می تواند در آینده خطرناک باشد و فدراسیون را گرفتار تنش کند.
علی نژاد افزود: تاکید من به رئیس جدید و سایر کاندیداها این بود که باید کنار هم باشند و کنار هم کمک کنند که دوومیدانی ایران در چهار سال آینده شرایط خوبی داشته باشند.
وی در مورد انتخابات فدراسیون شطرنج نیز اظهار داشت: انتخابات این فدراسیون روز ۶ آبان انجام خواهد شد. بقیه فدراسیون ها هم تایید صلاحیت نامزدها بیاید ما مجمع را برگزار خواهیم کرد.
علی نژاد افزود: آرامش دوومیدانی بستگی به خانواده این رشته دارد. هم رئیس باید این را در دستور کارش قرار دهد و هم اینکه خانواده دوومیدانی باید این شرایط را فراهم آورند. باید اجازه بدهند که رئیس جدید این شرایط را فراهم آورد. رئیس باید به شکلی شرایط را پیش ببرد که شاهد اتفاقات گذشته نباشیم.
معاون وزیر ورزش در مواجه با سوالات خبرنگاران در مورد مسائل و اتفاقات فوتبال اظهار داشت: اینجا مجمع دوومیدانی است و در مورد فوتبال سوال نکنید.