دبیر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان منصوب گردید

فرم نو: مسعود سلطانی فر طی حكمی حمید ایروانی را بعنوان دبیر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان منصوب نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در حکم وزیر ورزش برای دبیر این فدراسیون آمده است:
جناب آقای مسعود حمیدی ایروانی
با استعانت از خداوند متعال، به استناد ماده (۸) اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و مصوبه مجمع عمومی مورخ ۲۱/۱۲/۹۸ فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین به سبب این حکم بعنوان “دبیر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین” منصوب می شوید.
انتظار دارد برمبنای مفاد ماده (۱۳) اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید. توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.
حمیدی از شروع سال جاری با حکم رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان بعنوان سرپرست دبیری فعالیت داشته است.

منبع: