چرا كمیته المپیك دختران موج سوار را برای بازی های آسیایی ساحلی ثبت نام نكرده است؟

فرم نو: كمیته ملی المپیك دختران موج سوار را برای اعزام به بازی های آسیایی ساحلی ثبت نام نكرده است و حتی هنوز دلیل این اقدام كمیته معلوم نیست.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، فدراسیون انجمن های ورزشی مدعی است که برای حضور دو ورزشکار در رشته موج سواری بانوان برای بازیهای آسیایی ساحلی تمام اقدامات را بموقع انجام داده است اما گویا نام دختران موج سوار در فهرست ورزشکاران اعزامی ثبت نام نشده است.
بگفته نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن های ورزشی هنوز کمیته ملی المپیک حتی پاسخ درستی درباب این اقدام نداده است. لیلا محمدیان نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن های ورزشی می گوید که باید کمیته ملی المپیک پاسخی برای این اقدام عرضه نماید تا بتوان ورزشکاران و رسانه ها را قانع کرد.
محمدیان در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: حدودا یک ماه قبل رئیس انجمن به من این مساله را اطلاع داد. من از روابط بین الملل فدراسیون سوال کردم، تمامی نامه نگاری ها و اقدامات لازم از طرف فدراسیون درست و بموقع بوده است و مشکلی وجود نداشته است اما متاسفانه کمیته ملی المپیک جواب درستی به ما نمی دهد.
ایشان سپس اظهار داشت: من حتی رئیس و نایب رئیس انجمن را نزد طاهریان نایب رئیس بانوان کمیته ملی المپیک فرستادم. او هم نامه ها را بررسی کرد و دید که مشکلی نیست. اما هنوز من بعنوان نایب رئیس فدراسیون جوابی نگرفته ام که ببینم چه مشکلی وجود دارد. اگر دیر اقدام نمودند یا نمی خواهند بفرستند علتش را بگویند. من هنوز جوابی نگرفته ام.
نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن های ورزشی اظهار داشت: رئیس انجمن موج سواری را به کمیته ملی المپیک فرستادم تا جواب بگیرد. باید ما جواب ورزشکار را بدهیم، ورزشکار در حال تمرین است، مدال قهرمانی آسیا دارد. باید بداند چرا به مسابقه اعزام نمی گردد. باید یک جواب قانع کننده بدهند.
وی در پاسخ به این پرسش که چند ورزشکار ثبت نام شده بودند اظهار داشت: برای بازی های آسیایی ساحلی دو خانم قرار بود اعزام شوند. در تعداد مشکلی نیست مشکل اینجاست که چرا کمیته ملی المپیک ثبت نام نمی نماید. یک جواب قانع کننده باید بدهند تا من قانع شوم و بتوانم به ورزشکار و رسانه بگویم. متاسفانه هنوز جوابی نگرفته ام.
وی در پاسخ به این پرسش که به مسائل مالی مربوط است؟ اظهار داشت: نه. چیزی نمی توانم بگویم. فدراسیون و انجمن ها مسائل مالی را خودشان حل می کنند. حمایت کننده ای هم ندارند. مهم این است که این ورزشکاران ثبت نام شوند. آنها امتیاز دارند مدال آوردند و باید از مدال خود دفاع کنند.

منبع: