آغاز فاز آزمایشی سامانه ایران فعال در فدراسیون ورزش های همگانی

به گزارش فرم نو نشست رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با روسای سازمان های فدراسیون به منظور هماهنگی آغاز فعالیت سامانه ایران فعال برگزار گردید.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی در نشستی با حضور روسای سازمان های این فدراسیون بر جذب مشارکت حداکثری مخاطبان بعنوان ملاک ارزیابی انجمن ها، کمیته ها و گروه های تخصصی با محوریت «سامانه ایران فعال» تاکید نمود.
در این نشست چارچوب برنامه عملیاتی انجمن ها، کمیته ها و گروه ها مشخص و مقرر شد طی وبیناری که در روز سه شنبه برگزار می شود، مراتب انتظارات به صورت کامل و شفاف به انجمن ها و کمیته های مذکور ابلاغ شود.
بر اساس مصوبات این نشست، سامانه ایران فعال و جذب مخاطب در این سامانه بعنوان ملاک اصلی عملکرد انجمن ها، کمیته ها و گروه ها تعیین شد که مقرر شد هدف کمی تعیین شده برای هر انجمن و کمیته کشوری به نحو مقتضی به آنها ابلاغ و تفاهم لازم در مورد روش اجرای برنامه های عملیاتی صورت گیرد.