پیمان فخری سرپرست بازی های ساحلی آسیا شد

پیمان فخری رئیس مركز نظارت بر تیم های ملی كمیته ملی المپیك بعنوان سرپرست كاروان بازی های ساحلی آسیا در چین برگزیده شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، انتخاب پیمان فخری بعنوان سرپرست کاروان اعزامی به بازی های ساحلی آسیا در چین، در جریان نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک انجام شد.
در این جلسه که روز گذشته به ریاست صالحی امیری و با حضور مهدی علی نژاد، مهین فرهادی زاد و عبدالحمید احمدی معاونان وزارت ورزش برگزار شد، با تصویب اعضای حاضر، انتخاب فخری بعنوان سرپرست کاروان اعزامی به بازی های ساحلی آسیا به تصویب نهایی رسید.
این بازی ها فروردین ماه سال آینده در سانیا چین انجام می شود.
ارائه و تدوین برنامه ۱۰ ساله آکادمی ملی المپیک دیگر موضوع مورد بحث در نشست هیئت اجرایی بود. در این بخش رضا قره خانلو رئیس آکادمی گزارشی دراین زمینه ارائه نمود.