برگزاری نشست هیات اجرایی كمیته المپیك با حضور معاونان وزارت ورزش

فرم نو: كمیته ملی المپیك برای برگزاری نشست پیش روی اعضای هیات اجرایی و رئیسه خود و باتوجه به دستورالعمل مصوب برای این جلسه از معاونان وزارت ورزش دعوت به حضور كرده است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و مهین فرهادی زاد معاون امور بانوان نمایندگان وزارت ورزش هستند که به شرکت در نشست فردا یکشنبه اعضای هیات اجرایی و رئیسه کمیته ملی المپیک دعوت شده اند.
این دعوت باتوجه به دستور العمل مصوب برای نشست پیش رو در خصوص بررسی برنامه راهبردی ۱۰ ساله آکادمی ملی المپیک انجام شده است. به همین دلیل رضا قراخانلو مدیر آکادمی نیز در نشست فردا شرکت خواهد داشت.
جلسه روز یکشنبه اعضای هیات اجرایی و رئیسه کمیته ملی المپیک، شصت و هشتمین نشست آنها بشمار می رود که از ساعت ۱۰ با حضور سید رضا صالحی امیری رئیس این کمیته شروع می شود.

منبع: