همایش كمك مؤمنانه فدراسیون همگانی برگزار شد

فرم نو: در امتداد همایش های كمك های مؤمنانه، امروز فدراسیون همگانی به این كمپین پیوست.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، بعد از همایش «کمک مؤمنانه» در فدراسیون کشتی، امروز فدراسیون ورزش های همگانی برای پشتیبانی از نیازمندان و لطمه دیدگان کرونا با شعار «ایران همدل؛ ایران فعال» به این همایش پیوست و کمک های مؤمنانه خودرا اهدا کرد.
در این مراسم افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش های همگانی، بهداد سلیمی قهرمان جهان و المپیک وزنه برداری، رضا شجیع نایب رییس فدراسیون و محسنی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه جلیلی رئیس تربیت بدنی ورزش بسیج حضور داشتند.

منبع: