یك خانم دبیر كمیسیون ورزشكاران كمیته ملی المپیك شد

به گزارش فرم نو دبیركل كمیته ملی المپیك دبیر كمیسیون ورزشكاران را انتخاب و معرفی نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، پس از برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران و انتخاب هادی ساعی بعنوان رئیس و مجتبی عابدینی بعنوان نایب رییس، از جانب دبیر کل کمیته ملی المپیک معصومه قربانی از کارمندان رسمی و با سابقه کمیته ملی المپیک به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردید.
معصومه قربانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بوده و دارای ۲۳ سال سابقه کار در سمت های مختلف کمیته ملی المپیک می باشد که با عنایت به داشتن حسن سوابق و تجارب لازم از جانب کیکاوس سعیدی به عنوان دبیر کمیسیون ورزشکاران انتخاب گردید.

منبع: