در گزارش فرم نو عنوان شد: رصد فعالیت ورزشی ها در فضای مجازی

به گزارش فرم نو معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی از تشكیل كار گروه ویژه ای برای رصد فعالیت چهره های ورزشی در فضای مجازی آگاهی داد و اظهار داشت: بعضی از ورزشكاران ناخواسته در تله می افتند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، به لطف فضای مجازی و گسترش فعالیت آنها، خیلی از بی اخلاقی ها و تنش های ورزشی که زمانی در قالب های مشخص مثل زمین مسابقه شاهد آن بودیم، امروز فراگیری بیشتر و سریعتری پیدا کرده است.
در میان افراد فعال در صفحات مجازی ورزشکاران مستثنی از چهره های دیگر عرصه ها نیستند طوریکه گاها مسائل خویش را در این فضاها مطرح و از همین طریق نتیجه گیری در آنرا دنبال می کنند. اینگونه فعالیت ورزشکاران در بعضی موارد با حواشی زیادی پیرامون آنها همراه بود که تبعاتش فدراسیون و وزارت ورزش را بی نصیب نگذاشته است.
اگرچه گاها حضور مجازی ورزشکاران در جهت برخی اهداف بوده و از این حیث نتایج مثبتی داشته است اما به هر حال مدیریت چگونگی فعالیت ها در فضای مجازی اقدام مهمی است که لحاظ کردن می تواند به کاهش هر بیشتر چالش های مجازی کمک نماید.
عبدالحمید احمدی معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی که در خبرگزاری مهر حاضر شده بود در گفتگو با خبرنگاران گروه ورزشی با تاکید بر اینکه در چارچوب کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک چهره ها» و با مسئولیت وزارت ارشاد موضوعات در رابطه با فعالیت مجازی همه چهره ها و همچون ورزشی ها پیگیری می شود اظهار داشت که تابحال مساله یا مشکل خاصی درباره عملکرد ورزشی ها در فضای مجازی در این کارگروه نداشته ایم.
وی ضمن تشریح موضع وزارت ورزش در مورد فعالیت ورزشکاران در فضای مجازی در مورد اقدام بعضی از ورزشکاران برای «تتو» هم توضیحاتی عرضه کرد.

نقش چهره های ورزشی در اتفاقات اجتماعی
معاون وزیر ورزش با اشاره به اینکه باید فعالیت مجازی چهره ها همچون ورزشی ها و تاثیرگذاری آنها را بعنوان یک واقعیت پذیرفت، اظهار داشت: چهره های ورزشی سرمایه های اجتماعی ورزش هستند و نقش آنها در جامعه و در نزد افکار عمومی بسیار اثرگذار است. چهره ها در موضوعات و مسائل اجتماعی و فرهنگی به خصوص در موقعیت ها و حوادث مثل کرونا، سیل، زلزله و… با فراخوان مردم در جهت کمک های امدادی تأثیر مثبتی در فضای مجازی دارند، اما در عین حال گاهی این حضور در فضای مجازی با ناهماهنگی ها و مشکلاتی همراه می باشد که البته بخشی از آن به متفاوت بودن نگاه ها و سلیقه ها مربوط می شود.
مسئولیت با فدراسیون هاست
عبدالحمید احمدی افزود: از نظر وزارت ورزش و جوانان فدراسیون های ورزشی مسئول همه موضوعات در رابطه با رشته یا رشته های ورزشی و ورزشکاران و دست اندرکاران تحت پوشش خود در موضوعات فنی، اجرایی، و فرهنگی و اجتماعی هستند و فعالیت مجازی ورزشکاران و مربیان هم از این قاعده مستثنی نیست.
فضای مجازی ورزشکاران رصد می شود
وی با تاکید بر اینکه فعالیت مجازی ورزشکاران توسط نهادهای ذیربط و وزارت ورزش و جوانان هم رصد می شود اظهار داشت: ما در مدیریت این حوزه عملکرد نیابتی نداریم و مسئولیت اصلی ورزشکاران در هر رشته و در هر زمینه همچون فعالیت مجازی برعهده فدراسیون ها است و این مورد بارها به صورت مکتوب و شفاهی به روسای محترم فدراسیون ها گوشزد شده است. کاری هم که مسئولیت آن با فدراسیون ها است نباید توسط ما در وزارت ورزش صورت گیرد.
تشکیل کارگروه برای رصد فعالیت ها
با این حال و به منظور تقویت اثرات مثبت حضور چهره ها در فضای مجازی، کارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است. البته ورزش و فعالیت مجازی چهره های آن یکی از موضوعات مربوط به این کارگروه است. کارگروه تشکیل شده به تمام چهره های مشهور در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی اختصاص دارد و متشکل از نهادهای مربوطه مثل سازمان تبلیغات، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت ورزش و… است.
به گفته وی، در کارگروه مشترک چهره ها، در جلساتی که دو هفته یکبار تشکیل می شود، گزارش چگونگی حضور در فضای مجازی رصد و پایش می شود تا از ظرفیت مثبت چهره ها آنها در جهت فرهنگسازی استفاده موثرتری بشود. طبعا مصوبات این کارگروه به نهادهای ذیربط همچون وزارت ورزش و جوانان ابلاغ می شود و این وزارتخانه از راه فدراسیونها و کمیته فرهنگی آنها اجرای مصوبات را دنبال می کنند.

تاثیر چالش های جامعه در فعالیت مجازی ورزشکاران
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش در این رابطه افزود: البته نسبت چگونگی حضور و طرح موضوعات در فضای مجازی توسط چهره های ورزشی با سایر چهره ها به لحاظ کمی و کیفی تفاوت قابل توجهی دارد و به تبع آن برخی مشکلات بوجود آمده به واسطه فعالیت مجازی ورزشی ها بسیار کمتر و حداقلی است. ما هم تلاش داریم همین حداقل ها را مدیریت نماییم. از طرفی نمی توان مشکلات جامعه و برخی ناکارآمدی ها را هم نادیده گرفت که مسائل و واکنش هایی را در جامعه بوجود می آورد و برخی چهره ها هم بر مبنای دیدگاه و احساس خود نسبت به آن واکنش هایی نشان می دهند. احمدی تصریح کرد: نکته مهمی که باید در این رابطه مورد توجه قرار بگیرد سوءاستفاده رسانه های بیگانه و بخش های معاند نظام و کشور است که متاسفانه تله گذاری هایی می کنند برای شکار و همراهی چهره ها با سوژه ها و موضوعات مدنظر خودشان. ما هم به نوبه خود گوشزد می نماییم تا چهره ها در دام این جریانات معاند گرفتار نشوند.
سواد رسانه ای برای فعالیتهای مجازی کم است
احمدی به یک مبحث مهم اشاره نمود و اینکه باید بپذیریم که در بخش سواد رسانه ای ضعف هایی وجود دارد. آموزش های لازم برای فعالیت در فضای مجازی و احاطه و اشراف بر آن داده نشده است و بنابراین برخی ورودها حاشیه ساز می شود. بر همین مبنا یکی از برنامه های مورد پیگیری ما هم پرداختن به این همین مبحث است تا نقش مثبت حضور چهره ها در فضای مجازی پررنگ تر شود.
احمدی به این پرسش که «آیا تابحال در کارگروه مدیریت چهره ها پرونده یک چهره ورزشی بررسی شده است» پاسخ داد مواردی بوده که تذکر لازم داده شده است. و در واکنش به اینکه «ورزش حواشی زیادی دارد»، اظهار داشت: نسبت به سایر حوزه ها موارد بسیار اندک بوده و وزارت ورزش موضوعات آنرا خیلی سریع به باشگاه یا فدراسیون متذکر شده و آنها هم پیگیری کرده اند.
«تتو و خالکوبی» و موضع وزارت ورزش
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، «تتو» و اقدام برای انجام آن توسط برخی ورزشکاران دیگر مبحث مطرح در این گفتگو بود. در این حوزه خبرنگار مهر با یادآوری اینکه وزارت ورزش پیش از این در المپیک ۲۰۰۸ پکن ورزشکاران را به خصوص برای حضور در این رویداد از انجام تتو بر روی بخش هایی از بدن خود در معرض دید است، منع کرده بود این مورد را عنوان نمود که به نظر می آید وزارت ورزش در این مورد سختگیری قبل را ندارد.

ورزشکاران با «تتو» می خواهند خویش را شبیه خارجی ها کنند
عبدالحمید احمدی در واکنش به این مساله اظهار داشت: وزارت ورزش از موضع خود در این حوزه کوتاه نیامده است و آنرا به تمام فدراسیون ها و باشگاهها هم ابلاغ کرده است. به هر حال اینگونه اقدامات با فرهنگ ما سازگاری ندارد اما برخی ورزشکاران تمایل دارند اینگونه خویش را به شکل برخی خارجی ها درآورند. گرچه در بین اغلب ورزشکاران خارجی هم خیلی ها علاقه ای به این گونه کارهای نمایشی ندارند.
تتو را منع کردیم اما جریمه ای برای آن نداریم
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی در این حوزه تصریح کرد: برخی موضوعات به لحاظ فرهنگ عمومی وجاهت ندارند اما برای عدم رعایت آنها جریمه ای هم وجود ندارد. ورزشکاری که بازی جوانمردانه و فیرپلی را رعایت می کند، تشویق می شود اما برای کسی که توجهی به این مساله ندارد جریمه ای لحاظ نمی گردد. شایسته است عدم انجام تتو بعنوان یک فرهنگ رعایت شود اما برای کسانی هم که به این مورد بی توجه هستند تابحال جریمه ای در نظر گرفته نشده است. در این رابطه فدراسیونها، باشگاهها و مدیران و مربیان عزیز باید ورزشکاران خویش را مجاب کنند که در جهت عرف جامعه حرکت داشته باشند.

منبع: