در راستای تطبیق با قوانین جهانی؛ كاهش محرومیت ورزشكاران فوتبال، فوتسال و وزنه برداری از۴ به ۲ سال

به گزارش فرم نو ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) با تاكید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و بعد از بررسی های باردیگر، محرومیت چهار ورزشكار از رشته های فوتبال، فوتسال و وزنه برداری را به دو سال كم كرد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، اسفندماه سال قبل نمایندگان آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) در بازرسی از عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) نسبت به برخی احکام و میزان محرومیت تعیین شده برای آنها به خاطر عدم مطابقت با استاندارهای وادا ایراد گرفتند. بنابراین پرونده این احکام در نادو مجدد به کمیته استیناف ارجاع داده شد تا بررسی و تجدید نظر لازم در مورد آنها صورت بگیرد.
ایراد وادا و بررسی های تکمیلی در نادو که در جهت کاهش مدت زمان محرومیت در نظر گرفته شده در مورد برخی ورزشکاران انجام شد. موضوعی که تیرماه گذشته در مطلبی با عنوان «کاهش محرومیت برخی ورزشکاران دوپینگی ایران به خاطر انتقاد وادا» توسط خبرگزاری مهر اطلاع رسانی شد.
نتیجه این بررسی های تکمیلی تغییر حکم ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در مورد محرومیت چهار ورزشکار از رشته های فوتبال، فوتسال و وزنه برداری بود.
مصطفی ماهی (فوتبال)، ابوالقاسم عروجی (فوتسال)، سید احسان موسوی و سید فردین فلاح شمسی(وزنه برداری) ورزشکارانی هستند که مدت زمان محرومیت آنها به دو سال تغییر پیدا کرده است.
نام این چهار ورزشکاران در لیست دوپینگی های ۲۰۱۹ ورزش ایران قرار داشت. نادو هر یک از آنها را به خاطر استفاده از مواد ممنوعه به چهار سال محرومیت محکوم کرده بود اما با تغییر اعمال شده، این مدت زمان به نصف کاهش پیدا کرده است.
با اعمال کاهش محرومیت از ۴ به ۲ سال، مدت زمان تعیین شده برای ممنوعیت فعالیت هر یک از این ورزشکاران از حضور در میادین داخلی و بین المللی به این شرح است:
* مصطفی ماهی تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰
* ابوالقاسم عروجی تا ۱۸ آبان ماه
* سید احسان موسوی تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۹
* سید فردین فلاح شمسی تا ۴ دیماه ۱۳۹۹

منبع: