محرومیت 20 و 8 ماهه خواهران منصوریان

فدراسیون ووشو، شهربانو و سهیلا منصوریان را به ترتیب ۲۰ و ۸ ماه از حضور در میادین محروم كرد.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، فدراسیون ووشوی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی موارد مطرح شده در مورد صدور احکام انضباطی خانم ها شهربانو و سهیلا منصوریان، اطلاعیه ای منتشر نمود.
متن بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو به شرح زیر است:
«مطابق با ماده ۲ اهداف و وظایف آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی که حفظ و صیانت از اخلاق حسنه، اسلامی و ورزشی و همینطور کوشش در جهت رسیدن به ارزش ها و کرامات والای انسانی در سطح جامعه ورزشی کشور و جلوگیری از برخوردهای ناشایست می باشد، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ جلسه کمیته انضباطی فدراسیون برگزار گردید. این جلسه در مورد رسیدگی به شکایت خانم مریم هاشمی ضد خانم ها شهربانو و سهیلا منصوریان و همینطور بررسی گزارش های مستند فدراسیون نسبت به تخلفات صورت گرفته از جانب خانم ها شهربانو و سهیلا منصوریان در حین تمرینات در اماکن عمومی ورزشی از قبیل مجموعه ورزشی انقلاب و چیتگر و همینطور نشر و بازنشر آن در فضای مجازی و سایر موارد اعلامی نظیر اظهارات خلاف واقع، افترا و توهین، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نسبت به فعالیتهای فدراسیون ووشو ایران از راه صفحات شخصی شبکه اجتماعی اینستاگرامی نامبردگان و اقدامات ضدمنافع ملی و رفتارهای خارج از شأن یک ورزشکار ملی، با حضور اعضای کمیته، طرفین شکایت و وکلای آنها تشکیل گردید.
اعضای کمیته انضباطی با بررسی دقیق موارد مذکور بعد از استماع شکایت شاکیان و اظهارات خانم ها شهربانو و سهیلا منصوریان و دفاعیات وکلای ایشان، تخلفات نامبردگان را منطبق با بندهای ۱، ۳ و ۵ ماده ۷ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی محرز دانسته و بنابراین به استناد بند ۴ ماده ۸ آیین نامه مذکور، خانم شهربانو منصوریان را به مدت ۲۰ ماه و خانم سهیلا منصوریان را با عنایت به اظهار ندامت به مدت ۸ ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی محکوم نمودند.
این رأی در صورت اعتراض مطابق با ماده ۹ آیین نامه مذبور ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ قابل تجدید نظرخواهی و بررسی دوباره می باشد.
همچنین بعضی از اتهامات مطروحه در گزارش های واصله به فدراسیون ضد خانم ها شهربانو و سهیلا منصوریان قابلیت طرح در دادسرای عمومی و فرهنگ و رسانه را دارا می باشند.»

منبع: