بایدها و نبایدهای ورزش همگانی، برای عمومی كردن ورزش باید از مدارس و دانشگاه بهره برد

به گزارش فرم نو مدیركل دانشگاه فنی و حرفه ای كشور اظهار داشت: ورزش همگانی متولی اصلی نهادینه سازی ورزش در كشور است و در ابعاد مختلف، كاركردها و كاربردهای مختلفی دارد.

مهدی شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش ورزش همگانی در زندگی مردم اظهار داشت: ورزش همگانی در واقع متولی اصلی نهادینه سازی ورزش در کشور است و در ابعاد مختلف کارکردها و کاربردهای مختلفی دارد. در کشور ما در میان فدراسیون های مختلف ورزشی، معاونت فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش متولی اصلی است و در ادامه فدراسیون همگانی.
مدیرکل دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در ادامه تاکید کرد: با روی کار آمدن نیروهای جوان اتفاقات خوبی رخ داده است. حدود یک سال قبل نیروهای جوان و ساختار جدید در فدراسیون همگانی به سمت و سویی حرکت کرده که مردم را به ورزش همگانی علاقه مند کند. اگر نگاهی به فعالیتهای شش سال قبل بیندازیم، شاید تنها همایش دوومیدانی و دوچرخه سواری را شاهد می بودیم اما امروزه رویدادها و کمپین های مختلفی مانند پویش آماده باش در جریان است.
وی در ادامه تاکید کرد: در این روزهای کرونایی اتفاقاتی رخ می دهد که مردم را به تحرک بیشتر وادار نماییم. ما هم در دانشگاه فنی و حرفه ای هر کمکی که بتوانیم انجام خواهیم داد. جشنواره های مجازی را راه اندازی کرده ایم، فعالیت ها و کارهای خویش را مدیریت می نماییم تا به افزایش و توسعه فعالیتهای بدنی و در نهایت نهادینه سازی ورزش کمک نماییم.
شریعتی درباره چاقی مفرط و کم تحرکی مردم اضافه کرد: به علت توسعه تکنولوژی خواه ناخواه انسان به زندگی ساکن روی آورده، هر چقدر بتوانیم برای افزایش فعالیت بدنی مردم از فناوری استفاده نماییم، بهتر است. رشته ها و انجمن های مختلفی در فدراسیون همگانی داریم، در واقع فدراسیون همگانی یک وزارت همگانی است که با عنایت به تدوین سیاست های جدید بخصوص در یک سال گذشته، به نهادینه کردن ورزش در زندگی مردم کمک می نماید.
وی در انتها اظهار داشت: از این نکته نباید غافل شویم که اگر مقرر است اتفاقی بنیادین رخ دهد، باید از مدارس و دانشگاه ها استفاده نماییم و در آینده نتایج آنرا ببینیم که ورزش در رأس کارهای مردم قرار گرفته است.

منبع: